گودبرداری،دیوار کشی؛

اطلاعیه مهم و فوری

استقبال از بهار طبیعت و بمنظور رفاه حال و تامین آسایش شهروندان محترم و میهمانان نوروزی،هر گونه ساخت و ساز و تخلیه مصالح ساختمانی،دیوار کشی،گود برداری  حتی با داشتن  مجوز…
فهرست