کارگر،شهردار،تبریک،بهبود

گرامیداشت روز کار و کارگر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسلامی ، شهردار و کارکنان شهرداری برگزار گردید از پرسنل خدوم حوزه خدمات شهر…
فهرست