واکسیناسیون،سگ،مزاحمت،ساماندهی

واکسیناسیون ۳۰ قلاده سگ در شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، علیرضا انصاری از واکسیناسیون ۳۰ قلاده سگ در این شهر خبر داد و اظهار کرد: واکسیناسیون با هدف ایمن‌سازی شهروندان از احتمال گازگرفتگی و…
فهرست