نوروزی، حاکمیت الهی،

تبریک سال نو توسط شهردار ارجمند

خداوند متعال را شاکریم که توفیق دوباره عنایت فرمود تا در گذر ایام ، بهاری دیگر را تجربه و حلول سال جدید را درک نمائیم و به پاس نعمت سلامت…
فهرست