نماز،سیاسی،عبادی

اطلاعیه مهم

ء۰ به اطلاع عموم شهروندان می رساند جهت شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه، وسیله ایاب و ذهاب هر هفته راس ساعت ۱۱ صبح در میدان بسیج شهر ارجمند ،…
فهرست