نزول رحمت الهی

بارش اولین برف پاییزی در شهر ارجمند

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ارجمند : در پی بارش برف از صبح روز سه شنبه مورخ 16 9 95 ستاد مدیریت بحران شهرداری با بسیج نمودن نیرو های…
فهرست