منابع طبیعی،هندسی،همتراز

اصلاح هندسی اراضی شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری از برگزاری اولین جلسه کمیته فنی اصلاح هندسی شهر ارجمند در شهرداری خبر داد. شهردار ارجمند ضمن اشاره…
فهرست