معلم،فرزانه،خواستار،محقق،گوهر

تجلیل از مقام معلم

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره علامه و فیلسوف فرزانه ، آیت الله شهید مرتضی مطهری و بزرگداشت مقام معلم ، شهردار و اعضای شورای اسلامی با حضور در دبستان…
فهرست