معاون،وزیر،شهرک،الغدیر

بررسی مشکلات طرح جامع در جلسه معاون وزیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامي، انصاری شهردار ارجمند اظهار داشت در جلسه ای که با حضور نماینده مجلس،فرماندار ،شهردار و شورای اسلامی شهر در محل دفتر معاون…
فهرست