معارفه،شهردار،

برگزاری مراسم معارفه شهردار ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند،مراسم معارفه شهردار جدید ارجمند عبداله شجاع، روز شنبه چهارم شهریور  ماه با حضور رحمتی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، امام…
فهرست