معارفه،شهردار،دفتر امور شهری،

برگزاری مراسم معارفه شهردار ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند،مراسم معارفه شهردار جدید ارجمند عبداله شجاع، روز شنبه چهارم شهریور  ماه با حضور رحمتی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، امام…
فهرست