مسیل،ورودی،سال

ساماندهی مسیل در ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ، بنا به اظهارات شهردار ارجمند ، وقوع سیلاب در تیرماه سال ۹۹ و رخداد مجدد آن در اسفند ماه سال قبل…
فهرست