مردمی،ملاقات

روزهای مردمی در شهرداری ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: تقریباً هر روز میزبان شهروندان و گردشگران در دفتر کارم هستم. شهردار ارجمند تاکید کرد: هرگز محدودیتی…
فهرست