مردم،کنار،شورای،

با مردم کنار مردم

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مهری فرماندار شهرستان، و انصاری شهردار ارجمند، لحظه تحویل سال نو را ضمن افتتاح ایستگاه هلال احمر در محل ورودی شهر ارجمند…
فهرست