مراسم،شهادت،بخشداری

اطلاع رسانی

حضور در راهپیمایی 22 بهمن، نمایش اقتدار و صلابت ایران اسلامی است. مسیر راهپیمائی 22 بهمن  97 ساعت 9/30 از مقابل بخشداری  تا تکیه  بزرگ شهر ارجمند برگزار می گردد.…
فهرست