مدیر،کل،استانداری،بحران،

بازدید مدیران کل استانداری از شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری، مقارن صبح امروز یکشنبه هفتمین روز از نوروز ۱۴۰۱ دو تن از مدیران کل استانداری وارد شهر ارجمند شدند.بنابراین گزارش مهندس مرادی…
فهرست