فوت، متوفی ، تدفین ، پزشک

اطلاعیه

به اطلاع کلیه شهروندان محترم می رساند که قبل از تدفین متوفی ارائه گواهی فوت توسط پزشک الزامی می باشد و این شهرداری بدون گواهی فوت اجازه تدفین نخواهد داد.…
فهرست