فضای سبز

مراسم درختکاری در مورخ 93/12/18 در شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری، بمنظور گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسمی در روز دوشنبه مورخ 93/12/18 با حضور مسئولین محترم شهرستان جناب آقای حسینی معاون سیاسی انتظامی…
فهرست