فرماندار؛مهری،روز،طبیعت

حضور فرماندار در روز طبیعت شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی، همزمان با سیزدهمین روز از سال جدید مهری فرماندار شهرستان فیروزکوه از شهر ارجمند بازدید کرد.بنابراین گزارش در این بازدید که انصاری…
فهرست