فرارسیدن

پیام تبریک سال نو شهردار ارجمند

نوروز که می آید ما منتظر قائم آل محمد(ص)هستیم زیرا نوروز از روزهای ما وروزهای شیعیان ما است.شما آن را از دست دادید وپارسیان آن را نگه داشتند.امام جعفر صادق…
فهرست