علوی ،بنیاد،

دیدارمهری فرماندار شهرستان، و رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی و علیرضا انصاری شهردار ارجمند با خاوه ای مدیر عامل بنیاد علوی

به گزارش روابط شهرداری در مورخ 1400/10/04 ابوالقاسم مهری فرماندار شهرستان فیروزکوه، رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه  ، علیرضا انصاری شهردار ارجمند و جمعی از…
فهرست