شهروندان،گردشگران

حضور هنرمندان تماشاخانه سیار در شهر ارجمند

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری اظهار کرد: تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهر ارجمند می‌آید. شهردار ارجمند افزود: ویژه برنامه‌های…
فهرست