سرپرست،معارفه،تودیع،حراست،

تکریم و معارفه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، مسئول سابق حراست شهرداری تکریم و سرپرست جدید حراست معارفه شد. این مراسم باحضور معاون منابع انسانی اداره‌کل حراست استانداری…
فهرست