زیر سازی،آسفالت،جدول گذاری

آسفالت کوچه‌های بن‌بست در ارجمند

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: آسفالت کوچه‌های بن‌بست در ارجمند یکی پس از دیگری درحال انجام است. وی افزود: این کوچه‌ها پیش از…
فهرست