زاغه،زیر ساخت،آب شرب،

ریزش مجدد زاغه در شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ، در طول سه ماه اخیر زاغه های قدیمی دامداری که در زیر معابر شهری و ساختمان‌ها واقع شده اند برای دومین…
فهرست