روز،شهردار،بسيج،مقاومت‌

گرامیداشت روز شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی به مناسبت روز شهردار ،با حضور اعضای شورای اسلامی، دیداری توسط فرماندهی حوزه سپاه شهر ارجمند و مسول پایگاه بسیج با شهردار…
فهرست