درمانی‌،بهداشت

بازدید نوروزی از ادارات شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فرماندار،شهردار و شورای اسلامی،معاون فرماندار و سرپرست بخشداری ضمن بازدید از بیمارستان شهر ارجمند و دیدار با مدیریت،کادر درمان و پرسنل و…
فهرست