درختکاری،شهید

گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی،ظهر امروز چهارشنبه به مناسبت ارج نهادن به حافظان طبیعت و هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسمی در محل ابتدای بلوار امام…
فهرست