خواسته

جلسه پرسش و پاسخ مورخ 94/9/12

جلسه پرسش و پاسخ در روز پنج شنبه مورخ 94/9/12 همزمان با نماز مغرب و عشاء با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر مشهدی عباسی و شهردار و…
فهرست