خاکی،زیر سازی،آسفالت

آغاز عملیات بهسازی معابر خاکی شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: شهرداری ارجمند بهسازی و ترمیم تعدادی از کوچه‌های خاکی شهر که گرد و غبار آن سال‌ها باعث…
فهرست