حفاظتی؛دیوار؛سنگی

تكميل دايكت محافظتی كانال سيلابی در ارجمند

روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: دايكت محافظتی كانال سيلابی خيابان اسفندياری به طول ٤٣٠ متر تكميل شده است. شهردار ارجمند از اجرای عملیات تکمیلی دیواره…
فهرست