حریم،نقشه، مصوب، شورای برنامه ریزی

طرح جامع شهر ارجمند ابلاغ شد

  شهردار ارجمند گفت: طرح جامع  شهر ارجمند ابلاغ شد. ارجمندی  اظهار کرد: طرح شهر ارجمند  که به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و متعاقبا ” به تصویب نهایی…
فهرست