تغذیه،سالم،هفته، سلامت

به مناسبت هفته سلامت برنامه ای در پارک شهداء شهر ارجمند با مشارکت شبکه بهداشت شهر و شهرداری برگزار گردید.

گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند  ، برنامه ای با حضور کارشناسان شبکه بهداشت، بانوان و شهروندان ارجمندی در پارک شهدای شهر ارجمند برگزار گردید در این مراسم : کاردگر ،…
فهرست