بیت المال

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مورخ 94/10/13

به گزارش روابط عمومی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مورخ 94/10/13 با حضور ریاست محترم دادگستری ودادستان محترم شهرستان و فرماندار محترم و مسئولین شهرستانی در شهرداری ارجمند برگزار…
فهرست