بلوار،ورودي،شهر،ارجمند

آغاز بازگشایی مسیر بلوار ورودی شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تعریض و اصلاح مسیر ورودی شهر ارجمند در منطقه آلودر که دارای پیچهای بسیار خطرناک بوده و در سال‌های گذشته منشا حوادث…
فهرست