بایگانی برچسب : برف روبی

خدمات رسانی پرسنل خدمات شهری شهرداری ارجمنددر زمان بحران(بارش برف)

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند: در قالب فعالیتهای ستاد برف روبی شهرداری در بارش برف روزهای گذشته خدمات خود را به شهروندان ارائه کردند. عبدی شهردار ارجمند گفت:مجموعه کارکنان خدمات شهری شهرداری در قالب ستاد برف روبی ضمن شادمانی از این هدیه الهی،همچون گذشته خود را برای این فصل مهیا نموده اند. در اجرای برنامه های طرح برف روبی ... ادامه مطلب »

علمیات برف روبی و و نمک پاشی معابر و خیابان سطح شهر ارجمند توسط شهرداری

به گزارش ستاد بحران شهرداری ارجمند : بحمدا… با توجه به ریزش رحمت الهی از نیمه شب مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ ستاد برف روبی شهرداری از ساعت ۲۱ مورخه مذکور، با بسیج نیروهای خود نسبت به بازگشایی معابر سطح شهر اقدام نمود.ستاد برف روبی که متشکل از نیروهای خدمات شهری ،فضای سبز ،موتوری،آتش نشانی است.   ادامه مطلب »