برف روبی،ستاد، خدمات شهری

آمادگی ستاد بحران شهرداری ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند، قبل بارندگی ستاد بحران بهمراه پرسنل  آتش نشانی  بصورت آماده باش در آمده  و با آغاز  بارش برف و باران  از عصر روز چهارشنبه…
فهرست