بتول،همسایه ،رهگذر،صبر،لایزل

به مناسبت ایام فاطمیه (س)

فاطمه علیهاالسلام ، صبر لایزال نبوی بود که در هیأت عفتی سر به فلک کشیده، چادر به سر می‏ کشید و در کوچه‏ های مدینه، در تمام رهگذرهای هستی، حضور…
فهرست