بارندگی،بارش،

مهار سیل در شهر ارجمند توسط ستاد بحران شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامي، با حضور فرماندار شهرستان و سرپرست بخشداری ارجمند ،مسول بحران شهرداری، اعضای شوراي اسلامي،کلیه نیروهای خدماتی و آتش نشانی شهرداری ارجمند که…
فهرست