باران

سیل در شهر و بخش ارجمند جاری شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند: در ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 26/6/94 بارش باران که به صورت متناوب از ساعاتی قبل آغاز شده بود، شدت گرفت و در…
فهرست