استاندار،شهرداری،ارجمند،مسئولین

استاندار تهران در شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ، مهندس منصوری استاندار تهران و هیات همراه که در سفری یکروزه به شهرستان فیروزکوه آمده وارد شهر ارجمند شدند. بر پایه…
فهرست