آمفی تئاتر،

شروع پروژه های عمرانی شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند ، محبوب علینژاد مسئول فنی و شهرسازی در خصوص پروژه‌های عمرانی شهر ارجمند افزود:شروع پروژه های عمرانی از مورخ 94/1/17   در خیابان ولیعصر (عج)…
فهرست