آتش نشانی، متقاضی

اطلاعیه مهم و فوری

به استناد سهمیه استخدامی شماره 711304 مورخ 19/12/97 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 2257 مورخ 98/1/25 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز…
فهرست