آتش نشانی،روز ،ایمنی

تبریک وتنهیت به مناسبت روز آتش نشانی

آش نشانی شغل نیست ،عشق است. فرارسیدن 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی و یاد خاطره شهدای آتش نشانان را گرامی میداریم. ((روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر…
فهرست