آتش نشان،ارجمند،ایمنی

روز آتش نشانی و خدمات ایمنی

تقدیر و تشکر شهردار و شورای اسلامی از  پرسنل آتش نشانی شهرداری ارجمند به مناسبت فرارسیدن7 مهر روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، عبداله شجاع شهردار و جمعی از اعضای…
فهرست