آبادانی،عمرانی،شهرداری

اجرای جدول کانیوو در کوچه‌های شهر ارجمند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند، علیرضا انصاری گفت: عملیات عمران و آبادانی مناطق مختلف شهری در دستور کار بوده و با جدیت ادامه دارد. وی…
فهرست