اطلاعیه دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری ارجمند

folder_openاخبار, اطلاعیه

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری ارجمند برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید.

شهروندان محترم میتوانند جهت رویت تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری ارجمند به آدرس سایت شهرداری به نشانی https://arjomand.ir مراجعه نمایند.

دریافت دفترچه عوارض سال 1403 شهرداری ارجمند

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند

مطالب مرتبط

فهرست