جابجایی تیر برق معابر سطح شهر بمنظور بازگشایی معابر و تسهیل در تردد

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند :اکثر این تیرهای برق مربوط به دهه های گذشته بوده و تردد خودرو در این معابر امکانپذیر نبوده . شهرداری با همکاری اداره برق نسب به جابجایی تیرهای برق اقدام نموده است .

 

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست