همایش پیاده روی جا ماندگان اربعین حسینی درشهر ارجمند

folder_openاخبار, دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ارجمند:همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در ارجمند برگزار شد.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست