تبریک شهردار به تیم کاراته دختران ارجمند

folder_openاخبار

 

بپس از کسب نتایج بسیار خوب دختران ارجمندی در رشته ورزشی کاراته ، عبداله شجاع شهردار ارجمند را بر آنداشت تا به پاس افتخار آفرینیهای کاراته کاران ، پیام تبریکی را صادر کند .
باسمه تعالی
كسب مدال های رنگارنگ در عرصه ورزشی کاراته توسط دختران و زنان  موجب غرور و افتخار همه شهروندان فرهیخته ارجمند  شد . مجموعه شهرداری ارجمند  در رأس آن شهردار و شورای شهر  ضمن همراهي با مردم شهر ارجمند در اين شادمانی و افتخار، خرسند است كه بار دیگر شهروندانی از شهر زیبای ارجمند  ، تلاش و پشتکارشان توانستند قله های موفقیت را درنوردیده و الگویی مناسب برای سایر جوانان این دیار با اتکال به خداوند متعال باشند .
مدال های رنگارنگ شما لوح زريني است بر تاريخ ورزش ارجمند ، امید است نام شهر ارجمند  با افتخار آفريني هاي پي در پي شما ورزشكاران ، زبانزد خاص و عام گردد .
پايدار و سر بلند باشيد .

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست